Kontakt

 

KONTAKT INFORMACIJE
Naziv firme  ARM-PLAN DOO Novi Sad
Adresa Braće Ribnikar 45, 21000 Novi Sad
Direktor Aleksandar Ilić, Mast. inž. građ.
Telefon +381 66 02 03 09
E-mail armplandoo@gmail.com,  arm-plan@outlook.com