Cilj osnivanja firme ARM-PLAN DOO jeste jasna vizija o korišćenju naprednih tehničkih i tehnoloških rešenja za firme i klijente kojima su usluge ovog tipa neophodne za ostvarivanje poslovnih i/ili ličnih ciljeva vezanih za građevinarstvo.

Poverenje, odgovornost, kao i međuljudski odnosi na najvišem nivou – garancija su dobre radne atmosfere koju uoči svako ko sa nama sarađuje.

Uvek nastojimo da u svom poslovanju što celovitije, efikasnije i pouzdanije zadovoljimo, kako zahteve i potrebe naručilaca, tako i šire društvene zajednice. Tako će biti i u budućnosti jer samo na taj način možemo da realizujemo zacrtanu politiku kvaliteta.