Današnje poslovno okruženje nameće preduzećima okrutnu tržišnu utakmicu. Gradnja konkurentske prednosti dugoročni je cilj svakog preduzeća.  Najveću konkurentsku prednost predstavlja zajedničko znanje i veština.

Za našu firmu, upravljanje znanjem usmereno je na četiri ključna područja:

  • Inovativnost – pronalaženje i uvođenje novih ideja, timsko rešavanje postavljenih zadataka;
  • Brzina reakcije – rešavanje upravljačkih problema preventivnim i korektivnim akcijama na osnovu prikupljenih informacija;
  • Produktivnost – obuhvatanje i deljenje najbolje poslovne prakse, smanjivanje vremena za rešavanje poslovnih problema;
  • Obrazovanje – stalno razvijanje veština i znanja radnika putem treninga.

Aleksandar Ilić – osnivač i direktor, je Master inženjer građevinarstva, sa radnim iskustvom u projektovanju građevinskih objekata visokogradnje, veoma visokih profesionalnih standarda i preciznosti u radu, sa akcentom na, pre svega, poslovnoj etici i stalnom profesionalnom usavršavanju.

Vladislav Amidžić – stručni saradnik, je Master inženjer građevinarstva, sa petnaestogodišnjim iskustvom u izvođenju građevinskih objekata, veoma cenjen među kolegama u oblasti građevinarstva.