KONTAKT PODACI

Naziv firme

ARM-PLAN DOO Novi Sad

Adresa

Braće Ribnikar 45, 21000 Novi Sad

Direktor

Aleksandar Ilić, mast.inž.građ.

Telefon

+381 66 02 03 09

E-mail

arm-plan@outlook.com