SCIA Engineer

(softver za proračun konstrukcija)

IdeaStatiCa

(softver za proračun čeličnih konstrukcija)

BETONexpress

(softver za proračun betonskih konstrukcija)

ALLPLAN

(softver za izradu detalja armiranja)

Parabuild

(softver za izradu detalja čeličnih konstrukcija)

Microsoft Office 365