SCIA Engineer

(softver za proračun konstrukcija)

ALLPLAN

(softver za izradu detalja armiranja)

TOWER 8

(softver za proračun konstrukcija)

ArmCAD 6

(softver za izradu detalja armiranja)

Microsoft Office 365